WINTOL

Öljymaali

  • Liuotinohenteinen

Alkydi-öljymaali puupintojen ulkomaalaukseen. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 471. Kiiltoryhmä 3.

Puupinnat, kuten ulkoseinät, otsa- ja tuulilaudat, nurkka- ja vuorilaudat, puiset aidat ja ikkunanpuitteet. Ei sovi dispersiomaalipinnoille.

Tuoteseloste

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotteen värikartta

Pinnan esikäsittely

UUSI PUUPINTA: Käsittele pinta mahdollisimman pian. Ainakin kyllästys ja pohjamaalaus olisi paras tehdä jo rakennuskesänä. Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika, pöly ja home. Tarvittaessa käytetään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuainetta. Pohjusta pinta värittömällä WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla. Anna kuivua 1 vuorokausi. Pohjamaalaa puupinnat PUUPOHJALLA. Pese metalliosat TEKNOSOLV 1621:llä (lakkabensiini) ja pohjamaalaa ne FERREXILLÄ. AIKAISEMMIN MAALATTU TAI VANHA PUUPINTA: Vaihda huonokuntoiset puuosat uusiin. Poista irtonainen aines, lika ja pöly. Poista huonokuntoiset maalikerrokset kokonaan. Huomaa, että vanhan paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa vaikka maalikalvo vaikuttaakin ehjältä. Vanha maalikerros poistetaan ensisijaisesti kaapimalla tai teräsharjaamalla, sekä mahdollisesti lämmittämällä pintaa tarkoitukseen suunnitellulla infrapunalämmittimellä. Toissijaisesti voidaan käyttää maalinpoistoainetta tai suihkupuhdistusta. Pese pinnat RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella ja huuhtele hyvin. Vanhan, käsittelemättömän puupinnan voit käsitellä värittömällä WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla ennen pohjamaalausta, ks. ´UUSI PUUPINTA´. Maalaa paljaat puupinnat PUUPOHJALLA. Anna kuivua 1 - 3 vrk säästä riippuen. Teräsharjaa ruostuneet metalliosat. Pese kaikki metalliosat TEKNOSOLV 1621:llä (lakkabensiini) ja pohjamaalaa ne FERREXILLÄ.

Käsittelyohje

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä maalia samaan astiaan. Näin vältät sävyerojen syntymisen. Sekoita maali hyvin ja levitä siveltimellä, maalausharjalla tai ruiskulla 1 - 2 kertaan.

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 64 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/d): 300 g/l. Tuotteen VOC: max. 300 g/l.
Kiilto Puolikiiltävä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,2 g/ml
Käytännön riittoisuus 5 - 8 m²/l
Ohenne TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini)
Värisävyt Ulkomaalivärikarttojen sävyt.
Säänkestävyys Hyvä. Huomaa, että öljymaaleille on tyypillistä kiillon ja sävyn muuttuminen ajan myötä.
Pakkauskoot Perusmaali 1: 0,9 L, 2,7 L, 9 L. Perusmaali 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.
Hyväksynnät & sertifikaatit Avainlippu