WINTOL

  • Løsemiddelbasert

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 64 % by volume
Glans Halvblank
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,2 g/ml