WINTOL

Õlivärv

  • Lahustipõhine

Alküüdõlivärv väliste puitpindade värvimiseks.

Puupinnad nagu näiteks välisseinad, otsa- ja tuulekastilauad, puitaiad ja aknaraamid. Ei sobi dispersioonvärvkattele.

Tootekirjeldus

Värvikaart

Pinna eeltöötlus

UUED PUITPINNAD: Töödelge pind esimesel võimalusel. Vähemalt immutamine ja kruntimine tuleks teha ehitamisega samal suvel. Pinnad puhastatakse lahtistest osakestest, mustusest, tolmust ja hallitusest. Vajadusel kasutada RENSA FACADE pesuainet. Kruntige pind kattes pinna WOODEX BASE puitpindasid kaitsva krundiga. Laske kuivada 1 ööpäev. Katke puitpinnad PUUPOHJA kruntvärviga. Peske metallosad tootega TEKNOSOLV 1621 ja kruntige need tootega FERREXiga. EELNEVALT VÄRVITUD VÕI VANAD PUITPINNAD: Vahetage halvas seisukorras puitdetailid uute vastu välja. Eemaldage pindadelt lahtised osakesed, mustus ja tolm. Eemaldage halvas seisukorras värvkate tervenisti. Pange tähele, et vana paksu värvikihi haarduvus aluspinnaga võib olla vähenenud, mistõttu on soovitatav vana värvikiht eemaldada, olgugi et värvkate tundub veel ühtlane olevat. Vana värvkate eemaldatakse põhiliselt kaabitsaga kraapides või terasharjaga hõõrudes, samuti kasutatakse värvi eemaldamiseks pinna kuumutamise meetodit spetsiaalse infrapuna kuumutiga. Varuvariandina võidakse vana värv eemaldada värvieemaldamise aine abil või pritspuhastamise meetodil. Peske värvitavad pinnad RENSA FACADE pesuainega ja loputage pinnad korralikult üle. Vana, töötlemata puitpinna töötlemiseks on soovitatav värvida pinnad WOODEX BASE puidukaitse krundiga enne kruntvärvi pealekandmist, vt. 'UUED PUITPINNAD“. Värvige haljad puitpinnad PUUPOHJA krundiga. Laske kuivada olenevalt ilmast 1 kuni 3 ööpäeva. Puhastage roostetanud metallosad terasharjaga. Peske kõik metallosad tootega TEKNOSOLV 1621 ja kruntige need tootega FERREXiga.

Pealekandmine

Valage välja ühe korraga kaetava pinna jaoks piisav kogus värvi. Sellisel moel väldite toonierinevuse tekkimist. Segage värv korralikult läbi ja katke pind pintsli või värvipritsiga 1 - 2 korda.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus ei tohi ületada 20 % puidu kuivmassist. Värvimistööde ja värvi kuivamise ajal peab õhu, värvitavate pindade ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus peab jääma alla 80 %. Vältida värvimist otsese päikesekiirguse käes.
Kuivainesisaldus ca 64 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/d): 300 g/l. Toote LOÜ: max 300 g/l.
Läige Poolläikiv
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,2 g/ml
Lahusti TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin)
Ilmastikukindlus Hea. Õlivärvidele on iseloomulik läike ja värvitooni muutumine aja möödudes.
Pakendid Baas 1: 0,9 L, 2,7 L, 9 L. Baas 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb igasuguseid tootejääke, pihustisumu, määrdunud lappe jne. hoida tuleohutus kohas õhukindlalt suletud anumates. Soovitatakse ka veega immutamist.