TEKNOCEILING 02

TEKNOCEILING 02 er en akryl-dispersionsmaling. Glans: helmat med lav sideglans

Produktet anvendes som slutbehandling indendørs i tørre lokaler, f.eks. på lofter i lejligheder og kontorer, vægge og lofter i lagerrum og fabrikker. Anvendes på beton, puds, spartel, tegl, træ og forskellige bygningsplader.

Forbehandling

Nye overflader rengøres for støv og snavs. Tidligere malede overflader rengøres med RENSA SUPER grundrens. Hårde eller blanke overflader slibes matte og støvet fjernes. Fjern al gammel maling fra overflader, som er malet med limfarve eller er kalket. Vi anbefaler, at sprøjtespartlede lofter, som ikke er vandfaste, skal grundes med opløsningsmiddelbaseret primer f.eks. FUTURA 3 hæftegrunder. Ujævnheder i overfladen spartles med egnet spartelmasse fra TEKNOSPRO serien. Den tørre, spartlede overflade slibes og slibestøvet fjernes.

Påføring

Nye overflader rengøres for støv og snavs. Tidligere malede overflader rengøres med RENSA SUPER grundrens. Hårde eller blanke overflader slibes matte og støvet fjernes. Fjern al gammel maling fra overflader, som er malet med limfarve eller er kalket. Vi anbefaler, at sprøjtespartlede lofter, som ikke er vandfaste, skal grundes med opløsningsmiddelbaseret primer f.eks. FUTURA 3 hæftegrunder. Ujævnheder i overfladen spartles med egnet spartelmasse fra TEKNOSPRO serien. Den tørre, spartlede overflade slibes og slibestøvet fjernes.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal males, skal være tør. Under påføring og hærdning skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %

Opbevaring

Opbevares køligt og frostfrit.
Tørstof ca. 38 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/a): 30 g/l. Produktets VOC: maks. 30 g/l
Glans Helmat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,5 g/ml
Tørretid - støvtør Efter ½ time
Fortynder Vand
Rengøring Vand. Redskaber rengøres umiddelbart efter anvendelse med vand.
Vaskbarhed og slidstyrke Den malede overflade tåler let slid. Våd afvaskning, klasse 3 i h.t. EN 13300 (ISO 11998).
Emballage Hvid: 2,7 l, 9 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater ,