TEKNOCEILING 02

Takmaling

Vanntynnet akrylatmaling. Fullfør: helmatt.

Malingen brukes som toppstrøk på overflater i tørre innvendige lokaler, f.eks. i tak i leiligheter og kontorlokaler, vegger og tak i lagerrom og fabrikker. Kan påføres betong, gips, sparkel, tegl, tre eller forskjellige bygningsplater.

Forbehandling

Rengjør nye overflater fra støv og skitt. Vask tidligere malte overflater med RENSA SUPER malingsrens. Matt ned harde eller blanke overflater ved å slipe og fjern deretter støvet. Fjern eventuell gammel maling fra overflater som er malt med lim- eller kalkmaling. Vi anbefaler å sprøyte sparklede overflater som ikke er vannavstøtende og grunne med en løsemiddelbasert grunning, f.eks. FUTURA 3. For å jevne ut uregelmessigheter i overflaten, velg en passende sparkelmasse fra TEKNOSPRO -serien. Den tørkede sparkel slipes ned og støvet fjernes. Ståloverflater grunnes med FERREX AQUA Antikorrosiv maling.

Påføring

Rør malingen grundig før bruk. Malingen tynnes med vann ved behov. Påfør en eller to ganger med pensel, rulle eller spray.

Påføringsforhold

Overflaten som skal males må være tørr. Under påførings- og tørkeperioden skal temperaturen på den omgivende luft, overflaten og malingen være over +5 °C og den relative luftfuktigheten under 80%. Ventilasjon under påføring og produktets tørketid påvirker tørkingen.

Vedlikehold

Den endelige herdingen tar omtrent 4 uker under normale forhold, og deretter når overflaten sin endelige hardhet og holdbarhet. Før dette må malingsoverflaten behandles forsiktig. Fuktig tørking og bruk av vaskemiddel vil skade malingsoverflaten. Skitne overflater må rengjøres tørre: med forsiktig tørking, børsting, støvsuging eller lignende. lignende.

Oppbevaring

Må ikke fryse.
Tørrstoff ca. 38 % by volume
Flyktige organiske forbindelser EU VOC grenseverdi (kat A/a): 30 g/l. Produktets VOC: maks. 30 g/l.
Glans Helmatt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,5 g/ml
Tørketid - støvtørr etter 1/2 time
Tynner Vann.
Rengjøring Vask utstyret umiddelbart etter bruk med vaskemiddel og varmt vann.
Emballasje Hvit: 2,7 L, 9 L
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.
Godkjennelser og sertifikater M1 klassifisering,Svanemerket