KIRJO TILE

  • Vandbaseret

KIRJO TILE er en akrylbaseret tagstensmaling til vedligeholdelsesmaling af beton tagsten.

KIRJO TILE er specielt udviklet til vedligeholdelsesmaling af gamle tagsten. Den er egnet til såvel industrielt malede som gennemfarvet beton og beton tagsten.

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

For at opnå vellykkede resultater skal overfladen, der skal males, rengøres fuldstændig for snavs, afskalning og gammel maling med dårlig vedhæftning samt porøse betonlag. Fjern løst snavs, mos og andre begroninger fra tagstenene ved børstning. Rengør det børstede tag med RENSA ROOF tagrens. Fugt tagstenens overflade, inden rengøringsmidlet påføres. Påfør rengøringsmidlet (f.eks. ved hjælp af en lavtrykssprøjte) og børst kraftigt. Skyl med rent vand ved hjælp af højtryksrenser. BEMÆRK! Rengøringsmidlet må ikke tørre på overfladen, der skal males. Alle rengjorte tagsten skal tørre helt inden grunding foretages.

Påføring

Gem en tilstrækkelig mængde maling i samme emballage for hver ensartet overflade. Farveforskelle kan således undgås. Omrøres grundigt inden anvendelse. KIRJO TILE fortyndes med 15 volumen-% vand. Den fortyndede maling påføres med pensel på den tørre tagsten. Malingen kan også påføres med airless sprøjte, men optagelse og vedhæftning af den fortyndede maling vil forbedres hvis der pensles umiddelbart efter sprøjtning. Malingen omrøres grundigt før anvendelse. Slutbehandling skal ikke fortyndes. Gem en tilstrækkelig mængde maling i samme emballage for hver ensartet overflade. Farveforskelle kan således undgås. Påføres med pensel, en såkaldt tagpensel eller airless sprøjtning. Anbefalet dysestr. til airless sprøjtning er 0,015 – 0,019".

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Overfladen, der skal males, skal være tør. Under påføring og hærdning (bemærk også temperaturen på natten efter malingen) skal luftens, overfladens og malingens temperatur være over +10 ° C og den relative luftfugtighed under 80 %.

Vedligeholdelse

Den malede overflade modstår regn under normale forhold efter ca. tre timers tørring. Det tager 3-4 uger inden den endelige malingsfilm er dannet under normale forhold og derefter opnås den endelige holdbarhed og hårdhed. Inden da bør den malede overflade behandles varsomt. Rengøring af overfladen kan foretages med vand og et neutral (pH 6 - 8) rengøringsmiddel, om nødvendigt. Til meget snavsede overflader kan alkalisk (pH 8-10) rengøringsmiddel anvend. Følg fortyndings- og andre instruktioner fra producenten af rengøringsmidlet, når der anvendes rengøringsmidler. Tage malet med KIRJO TILE kan vedligeholdes med KIRJO TILE tagstensmaling i henhold til instruktionerne.

Opbevaring

Må ikke få frost.

Påføringsmetode

Egnet airless dysestr. 0,015 - 0,019".
Tørstof ca. 37 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/i): 140 g/l. VOC-værdi for produktet: maks. 140 g/l.
Glans Helmat
Massefylde ca. 1,25 g/ml
Praktisk rækkeevne
Tørretid - støvtør Efter 1 time
Fortynder Vand.
Rengøring Udstyret rengøres straks efter anvendelse. Varmt vand og RENSA BRUSH penselrens.
Nuancer
Emballage 10 l 10 l, 20 l.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland.