BIORA 20

Halvmat indendørs maling

  • Vandbaseret

BIOARA 20 er en akryl dispersionsmaling til vægge og lofter indendørs. Malingen er nem at påføre og giver en halvmat, jævn overflade, der er nem at holde ren.

BIORA 20 er særligt egnet til vægge og lofter i køkken, entré, trapperum, børneværelser og klasseværelser. BIORA 20 kan påføres på beton, gipsplade, spartlede overflader, mursten og bygningsplader.

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Overfladen rengøres for støv og snavs. Tidligere malede overflader rengøres med grundrens. Hårde og blanke overflader slibes matte og renses for støv og snavs. Fjern al gammel maling fra overflader, der er kalket eller malet med limfarve. Sprøjtemalede lofter, der ikke er vandafvisende, grundes med opløsningsmiddelbaseret grunder. Ujævnheder i overfladerne repareres med en egnet spartelmasse. Efter spartling slibes overfladerne og rengøres for støv.

Påføring

Overflader af beton, gips, spartlede overflader, tegl og bygningsplader primes med BIORA 3 primer og loftmaling. Ståloverflader grundes med FERREX AQUA korrosionshæmmende maling. Omrør malingen grundigt før brug. Malingen kan fortyndes med vand efter behov. Påfør et eller to lag maling med pensel, rulle eller sprøjte. Egnet dyse til airless malesprøjte er 0.017 - 0.021".

Påføringsforhold

Overfladen, der skal males, skal være tør. Under påføring og tørring skal luft-, overflade- og malingstemperaturen være over +5 °C, og den relative luftfugtighed skal være under 80 %. Sørg for god ventilation under påføring og tørring for at sikre en hurtig optørring.

Vedligeholdelse

Fuldstændig hærdning tager ca. 4 uger under normale forhold, hvorefter overfladen har den endelige hårdhed og holdbarhed. I hærdningsperioden på 4 uger skal overfladen behandles forsigtigt. Den malede overflade kan rengøres med et pH-neutralt rengøringsmiddel (pH 6-8). Rengøringsmiddel og snavs fjernes ved at tørre overfladen af eller skylle den med rent vand. Brug en blød klud, blød svamp eller lignende til rengøring af overfladen. Undgå at skure eller børste overfladen. Ved brug af rengøringsmiddel følges doseringsanvisningen på emballagen.

Opbevaring

Opbevares køligt og tæt tillukket. TÅLER IKKE FROST.
Tørstof ca. 39 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC grænseværdi (kat A/a): 30 g/l 2010. Produktets VOC: max. 30 g/l.
Glans Halvmat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,3 g/ml
Tørretid - støvtør Efter ½ time
Fortynder Vand
Rengøring Redskaber rengøres umiddelbart efter brug med varmt vand og vaskemiddel.
Vaskbarhed og slidstyrke Den malede overflade er slidstærk. Den malede overflade kan vaskes. Våd afvaskning, klasse 1 I h.t. EN 13300 (ISO 11998). Tåler over 5000 børstninger. Metode SFS 3755.
Emballage Base 1 og 3: 9 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad. KEMISKE EGENSKABER OG SIKKERHED Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008. Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af produktet: Undgå unødvendig hudkontakt. Brug arbejdstøj til at beskytte mod malingstænk. Brug øjenbeskyttelse til at beskytte mod malingsstænk. Undgå indånding af sprøjtetåge under sprøjtepåføring. Brug åndedrætsværn, filtertype A P. Flere oplysninger og sikkerhedsdatablad: Produktets produktside www.teknos.com.
Godkendelser og certifikater Allergimærke (Finland),M1 klassificering,Nordic Ecolabel,Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland.