BIORA 20

Poolmatt sisevärv

  • Vesialuseline

Vesialuseline akrülaatdispersioonvärv siseseintele ja -lagedele. Lihtne pinnale kanda, moodustab kergesti puhastatava poolmati sileda ja kergesti puhastatava pinna.

BIORA 20 sobib väga hästi köögiseintele ja –lagedele, garderoobidesse, trepikodadesse, raviasutustesse ja klassiruumidesse. BIORA 20 sobib betoonile, krohvile, pahteldatud pindadele, tellisele ja ehitusplaatidele.

Pinna eeltöötlus

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese varem värvitud pinnad RENSA-SUPERiga. Matista liivapaberiga kõvad ja läikivad pinnad ning eemalda lihvimistolm. Eemalda kõik vanad liim- ja lubivärvikihid. Mitteveekindla pritspahtliga töödeldud laed tuleb kruntida lahustibaasilise kruntvärviga, nt FUTURA 3 nakkekrundiga. Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

Pealekandmine

Krundi metallpinnad FERREX AQUA roostetõrjekrundiga. Krundi betoon-, krohv-pahteldatud, tellis- ja ehitusplaatpinnad BIORA PRIMER krunt- ja laevärviga. Enne kasutamist sega korralikult. Vajadusel vedelda veega. Kanna pinnale üks kuni kaks korda pintsli, rulli või pihustiga. Airless-pihusti düüs: 0,017-0,021’’.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Hea ventilatsioon kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

Hooldus

Lõplik värvikile moodustumine ja tugevuse saavutamine võtab normaaltingimustes aega u 4 nädalat. Enne seda tuleks värvipinda hooldada ettevaatlikult. Värvitud pinda puhastatakse neutraalse (pH 6-8) pesuvahendiga kergelt pühkides. Pesuvahend ja mustus loputatakse puhta veega. Kasuta niisket lappi, pehmet käsna vms. Väldi tugevat harjamist ja abrasiooni. Järgi puhastusvaheni kasutamise ja lahjendamise juhiseid.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 39 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Läige Poolmatt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,3 g/ml
Kuivamisaeg - tolmuvaba ½ h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Pese töövahendid vahetult pärast kasutamist sooja vee ja pesuvahendiga.
Pesu- ja kulumiskindlus Värvitud pinna kulumiskindlus on hea. Värvitud pind kestab pesu. Märghõõrdeklass 1 vastavalt EN 13300 (ISO 1198). Kestab üle 5000 harjamise, SFS 3755
Pakendid Baasvärv 1 ja 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. KEEMILISED OMADUSED JA TURVALISUS Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks määruse (EÜ) 1272/2008 järgi. Toote kasutamisel soovitatavad ettevaatusabinõud: Väldi tarbetut kontakti nahaga. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks töökindaid. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks silmakaitset. Väldi värvimise ajal värvitolmu sissehingamist. Kasuta hingamiskaitset (tüüp A P). Lisainfo ja ohutuskaart: tootelehel www.teknos.ee
Heakskiidud ja sertifikaadid Allergiamärgis (Soome),M1 klassifikatsioon,Nordic Ecolabel,Soome Võtmelipp