BIORA 20

Halvmatt interiørmaling

  • Vanntynnet

Vanntynnet akrylatmaling for innvendige vegger og tak. Den er enkel å påføre og produserer en halvmatt, jevn film som er enkel å holde ren.

BIORA 20 er spesielt godt egnet til bruk på vegger og tak i kjøkken, vestibyler, trapper, barnehager og klasserom. BIORA 20 kan påføres overflater av betong, gips, sparkel, murstein og bygningsplater.

Tekniske datablad

Sikkerhetsdatablad

Forbehandling

Rengjør nye overflater fra støv og skitt. Vask tidligere malte overflater med RENSA SUPER malingsrens. Matt ned harde eller blanke overflater ved å slipe og fjern deretter støvet. Fjern eventuell gammel maling fra overflater som er malt med lim- eller kalkmaling. Vi anbefaler at sprøyte sparklede overflater, som ikke er vannavstøtende, grunnes med en løsemiddelbasert grunning, f.eks. FUTURA 3. For å jevne ut uregelmessigheter i overflaten, velg en passende sparkelmasse fra SILORA-serien. Den tørkede sparkel slipes ned og støvet fjernes.

Påføring

Betong, gips, murstein, sponplater, gipsplater og fiberplateoverflater grunnes med BIORA PRIMER tak- og grunningsmaling. Ståloverflater grunnes med FERREX AQUA Antikorrosiv maling. Rør malingen grundig før bruk. Malingen tynnes med vann ved behov. Påfør en eller to ganger med pensel, rulle eller spray. Egnet dyse for airless sprøyte er 0,017 - 0,021 ".

Påføringsforhold

Overflaten som skal males bør være tørt. Under påføring og tørking bør luft, emnet og malingens temperatur være over +5°C, og den relative luftfuktigheten under 80%. Ventilasjon under påføring og produktets tørketid påvirker tørkingen.

Vedlikehold

Den endelige herdingen av malingsfilmen tar ca. 4 uker under normale omstendigheter, og etter dette oppnås den endelige holdbarheten og hardheten. Før dette må den malte overflaten behandles med forsiktighet. Den malte overflaten kan rengjøres ved å tørke av med et nøytralt (pH 6 - 8) vaskemiddel. Vaskemiddel og skitt fjernes ved å tørke og / eller skylle overflaten med rent vann. Bruk en rengjøringsklut, myk svamp eller lignende til rengjøring. Unngå grov børsting eller kraftig slitasje. Følg fortynning og andre instruksjoner fra vaskemiddelprodusenten når du bruker vaskemidler.

Oppbevaring

Må ikke fryse.
Tørrstoff ca. 39 % by volume
Flyktige organiske forbindelser EU VOC grenseverdi (kat A/a): 30 g/l. Produktets VOC: maks. 30 g/l.
Glans Halvmatt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,3 g/ml
Tørketid - støvtørr etter ½ time
Tynner Vann.
Rengjøring Vask utstyret umiddelbart etter bruk med vaskemiddel og varmt vann.
Vaskbarhet og slitestyrke Slitestyrken på den malte overflaten er god. Den malte overflaten kan vaskes. Våt-skrubb motstand, klasse 1 I henhold til EN 13300 (ISO 11998). Tåler over 5000 skrubbinger. Metode SFS 3755.
Emballasje Base 1 og 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad. KJEMISKE EGENSKAPER OG SIKKERHET Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) 1272/2008. Anbefalte sikkerhetsforanstaltninger ved bruk av produktet: Unngå unødvendig hudkontakt. Bruk arbeidstøy for å beskytte mot malingssprut. Bruk øyevern for å beskytte mot malingssprut. Unngå å puste inn sprøytetåke under påføringen. Bruk åndedrettsvern, filtertype A P. Mer informasjon og sikkerhetsdatablad: Produktets produktside www.teknos.com
Godkjennelser og sertifikater Allergimerket (Finland),M1 klassifisering,Svanemerket,«Finnish Key Flag». Den gis til produkter som er helt og holdent utviklet og produsert i Finland.