AQUATOP 2600-66

Topcoat til sprøjtepåføring.

  • Topcoat

AQUATOP 2600-66 er en vandfortyndbar, topcoat til industriel overfladebehandling af udendørs træværk, som vinduer og døre fremstillet i lyst nåletræ.

Flygtige organiske stoffer (VOC) Se sikkerhedsdatablad.
Glans Halvblank
Anbefalet lagtykkelse 250-300 µm våd
Tørretid - forceret tørring Tørretiden kan reduceres ved hjælp af særlige tørresystemer til at forcere tørring. De anførte tider er retningsgivende og kan variere afhængig af trækvalitet, temperatur, luftfugtighed, ventilation og lagtykkelse.
Fortynder Produktet leveres klart til brug.
Rengøring Udstyret rengøres med vand.
Emballage Fås i en række standardemballagestørrelser.
Glans 35