AQUATOP 2600-66

Topcoat til sprøjtepåføring.

  • Topcoat

AQUATOP 2600-66 er en vandfortyndbar, topcoat til industriel overfladebehandling af udendørs træværk, som vinduer og døre fremstillet i lyst nåletræ.

Forbehandling

Træet skal være fri for træstøv og snavs. Træets fugtindhold skal være ca. 13 % og må ikke overstige 15 %. Træ substrater, der ikke opfylder holdbarhedsklasse 3, EN 350:2016 skal forbehandles. Teknos har en række af træbeskyttelsesmidler, som opfylder kravene i EN 599. Kontakt venligst Teknos for yderligere vejledning.

Påføringsforhold

Omrøres grundigt inden anvendelse. Optimal temperatur for produkter og omgivelser: +18 °C - +22 °C. Optimal relativ luftfugtighed: ca. 50 %. Vådfilmsinterval 275-300 µm.

Opbevaring

Opbevaringstemperatur er + 5 °C - +30 °C. Holdbarhed i uåbnet emballage: Se sidste anvendelsesdato på etiketten. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter anvendelse.
Flygtige organiske stoffer (VOC) Se sikkerhedsdatablad.
Glans Halvblank
Teoretisk rækkeevne 3-4 m²/l
Rengøring Vand.
Nuancer Farveløs.
Emballage Fås i en række standard emballage størrelser.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Glans 35