AQUATOP 2600-66

  • Pinnavärv

AQUATOP 2600-66 on veepõhine tööstuslik pinnavärv välistingimustes kasutatavate okaspuidust elementide jaoks, näiteks kergelt värvitud okaspuidust aknad ja uksed.

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) Vt ohutuskaarti.
Läige Poolläikiv
Soovituslik kihipaksus 250-300 µm märjalt
Kuivamisaeg - sundkuivatamine Kuivamisaega saab vähendada eriliste kuivatusseadmete kasutamise abil. Kuivamisajad on ligikaudsed ja võivad erineda sõltuvalt puidu kvaliteedist, temperatuurist, niiskusest, ventilatsioonist ja pealiskiht.
Lahusti Toode tarnitakse kasutusvalmina.
Töövahendite puhastamine Vahendeid pestakse veega.
Pakendid Saadaval standardpakendites.