AQUATOP 2600-66

Topcoat for sprøytepåføring

  • Topcoat

AQUATOP 2600-66 er en vannfortynnbar, topcoat til industriell overflatebehandling av utvendig tre, som vinduer og dører av lyst nåletre.

Flyktige organiske forbindelser Se sikkerhetsdatablad (HMS).
Glans Halvblank
Tørketid – forsert tørking Tørketiden kan reduseres ved å bruke spesielle tørkesystemer for å redusere tørketiden. Tørketidene er omtrentlige og kan variere i henhold til trekvalitet, temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og lagtykkelse.
Tynner Produktet leveres klart til bruk.
Rengjøring Utstyret rengjøres med vann.
Emballasje Tilgjengelig i flere standard emballasjer.