INFRALIT PE 8316-08

  • Prášková barva

INFRALIT PE 8316-08 je polyesterová prášková barva bez obsahu TGIC na bázi polyesterové pryskyřice bez obsahu TGIC. Při zvýšené teplotě se prášek roztaví, ztvrdne a vytvoří konečný nátěrový film.

Vhodná pro nátěry kovových výrobků v kovoprůmyslu, které vyžadují povlak odolný proti povětrnostním vlivům, který nežloutne při vystavení působení tepla nebo UV záření. Příklady použití jsou např. konstrukce, které jsou trvale venku. Vhodnost metalických barev pro venkovní použití je třeba konzultovat s výrobcem nátěru. INFRALIT PE 8316-08 vytvářejí mechanicky a chemicky odolný nátěrový film, který má dobré antikorozní vlastnosti. Povrch si dobře zachovává lesk i ve venkovních podmínkách. SCHVÁLENÍ: EN 45545-2:2013+A1:2015 Požární ochrana železničních vozidel. Sady požadavků R1, R7, R10 a R17 - Stupně nebezpečí HL1, HL2 a HL3. NFPA 130:2020 Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems, Chapter 8 - Vehicles - ASTM E 162:2016 Standard Test Method for Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat Energy Source - ASTM E 662:2017 Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials

Příprava povrchu

OCELOVÉ POVRCHY: Odstraňte mastnotu a nečistoty. Poté traskejte alespoň na stupeň čistoty Sa 2½ (ISO 8501-1) a/nebo proveďte vhodnou chemickou předúpravu. HLINÍKOVÉ POVRCHY: Odstraňte mastnotu a nečistoty. Poté použijte chromatování nebo jinou vhodnou chemickou předúpravu. ŽÁROVĚ GALVANIZOVANÉ A POZINKOVANÉ POVRCHY: Odstraňte mastnotu, špínu a bílou rez např. Alkalickým roztokem. V závislosti na podmínkách použití může být nutné také chromátování nebo jiná vhodná chemická předúprava.

Úložiště

Doba skladování je minimálně 18 měsíců v suchých a chladných podmínkách, kdy je teplota během skladování a přepravy bude max. +25°C. Zvláštní pozornost věnujte v období vysokých teplot. Vyvarujte se skladování v blízkosti zdrojů tepla a topných těles v nákladních automobilech a skladech. Neskladujte na přímém slunečním světle. Doporučené datum spotřeby práškového nátěru, který byl skladován podle pokynů, je uvedeno na štítku na obalu.
Gloss Pololesk
Practical spreading rate 6 - 10 m²/kg v závislosti na tloušťce vrstvy.
Spraying TRIBO/CORONA
Curing time 10 min/180°C (metal temperature)
Colours Podle dohody.
Packages 15 kg nebo 20 kg podle specifické hmotnosti prášku.
Safety markings Viz bezpečnostní list. Prášek sám o sobě je nehořlavý, ale se vzduchem může vytvořit výbušnou směs, která se za přítomnosti dostatečné zápalné energie vznítí. Dolní mez výbušnosti pro standardní práškovou nátěrovou hmotu je přibližně mezi 20 g/m³ a 80 g/m³ (CEPE, Safe Powder Coating Guideline 8th Edition, 2020). Větrání stříkací kabiny by mělo být nastaveno tak, aby koncentrace prášku ve vzduchu byla nižší než 50 % hodnoty dolní meze výbušnosti. Při výpočtu koncentrace prášku ve stříkací kabině se nezohledňuje prášek usazený na obrobku. Aby se zabránilo úniku prášku z kabiny do přilehlých pracovních prostor, nesmí rychlost proudění vzduchu v otvorech kabiny klesnout pod 0,5 m/s. Lakýrníci stříkající barvy by měli nosit protiprachové masky a ochranné rukavice. Jakékoli stříknutí prášku na kůži by mělo být umyto vodou a mýdlem.
Approvals & certificates ASTM E 162:2016,ASTM E 662:2017,EN 45545-2