TEKNOPOX PRIMER 7-00

  • 2-komponentní
  • Rozpouštědlový
  • Mezivrstva
  • Základ

Příprava povrchu

Další pokyny pro přípravu povrchu lze nalézt v normách EN ISO 12944-4 a ISO 8501-2.

Aplikace

0,013 - 0,017".

Podmínky použití

Úložiště

Skladovatelnost je uvedena na štítku.
Total mass of solids abt. 1200 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 320 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Mixing ratio 7:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Složka B: TEKNOPOX HARDENER 7377
Gloss Matný
Practical spreading rate Aplikované množství závisí mimo jiné na způsobu nanášení, na kvalitě povrchu a na možných ztrátách barvy při stříkání.
Thinner
Clean up
Colours
Safety markings Viz bezpečnostní list.