Dòng sản phẩm được chứng nhận imo cho ngành đóng tàu

Trong ngành đóng tàu, các sản phẩm có bề mặt chất lượng cao được yêu cầu để bảo vệ và hoàn thiện cho bề mặt gỗ, kim loại và các bề mặt nội ngoại thất khác. Điều kiện tiên quyết quan trọng là chứng nhận IMO (hoặc chứng nhận MED theo Chỉ thị 2014/90 / EU). Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) quy định phải thực hiện thử nghiệm khả năng bắt lửa thấp (Bộ luật IMO FTP Phần 5) và thử nghiệm mật độ và độc tính của khói (Bộ luật IMO FTP Phần 2). Đối với các tàu được sử dụng cho mục đích thương mại, du thuyền và thuyền, chỉ được sử dụng các loại sơn đã được phê duyệt. Ngoài ra, các công ty bảo hiểm thường yêu cầu chứng nhận IMO, ví dụ đối với du thuyền tư nhân. Có thể nhận biết được dấu hiệu phê duyệt này bằng ký hiệu trên vô lăng và sổ chứng nhận. Teknos cung cấp đầy đủ dòng sản phẩm bao gồm filler, sơn lót, sơn phủ ngoài cùng và sơn phủ không màu được IMO chứng nhận và thử nghiệm cũng như phê duyệt cho ngành đóng tàu.