IMO SERTIFITSEERITUD TOOTED LAEVAEHITUSES

Laevaehituses on kvaliteetsed pinnaviimistlustooted vajalikud selleks, et kaitsta ja viimistleda puit-, metall- ning muid sise- ja välispindu. Üks tähtis eeltingimus on IMO sertifikaat (või MED sertifikaat direktiivi 2014/90/EL kohaselt). Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) näeb ette väikese süttivuse katse (IMO FTP koodeksi 5. osa) ning osaliselt suitsu tiheduse ja toksilisuse katse (IMO FTP koodeksi 2. osa). Kommertsotstarbeks kasutatavatel laevadel, jahtidel ja paatidel võib kasutada üksnes heakskiidetud värve. Peale selle nõuavad kindlustusseltsid sageli IMO sertifikaati, näiteks erajahtide puhul. Heakskiit on äratuntav rooliratta sümboli ja sertifikaadi numbri järgi. Teknos pakub täielikku täiteainete, kruntide, pinnakatete ja lakkide valikut, millel on IMO sertifikaat ja mis on heaks kiidetud kasutamiseks laevaehituses.