Kortare processtid, bättre ytkvalitet

Nya UVILUX Box Putty 1465-00 från Teknos är det första UV-härdande spacklet som lämpar sig för industriprocesser. Produkten bidrar till perfekta ytor via en snabb och kostnadseffektiv process, också när fyllning i regel krävs.

Konkurrensutsatta produkter som lister, karmar och delar till möbler kräver kostnadseffektiva tillverkningsprocesser med höga linjehastigheter. Det gäller också om träkvaliteter med höga krav på fyllning används. Teknos utvecklade nya UVILUX Box Putty 1465-00 specifikt för den här sortens krav.

UVILUX Box Putty 1465-00 är ett färglöst filmbildande UV-härdande spackel för förbehandling av trä i industriprocesser. Dess höga viskositet är utmärkt för att fylla ojämnheter i trä, till exempel kvistar, grova ytor och fogar. Eftersom spacklet helt består av torrt material krymper fyllningen inte, och inga fördjupningar uppstår när spacklet härdar. Dessutom används nästan allt av det applicerade spacklet, så att knappt något spill uppstår.

En avgörande fördel är möjligheten att vidarebehandla materialet snabbt. UVILUX Box Putty 1465-00 kan härdas med gallium- och kvicksilverlampor, järn- eller kvicksilverlampor samt UV LED-lampor med våglängden 365 eller 395 nm. Om gallium- och kvicksilverlampor används i kombination kan linjehastigheten vid korrekt UV-energi vara upp till 100 m/min. Medan vattenbaserade produkter kräver en separat torkanläggning och ibland flera timmars torktid, kan arbetsstycken som fylls med det nya spacklet bearbetas omedelbart efter att ha lämnat processen.


Imponerande fördelar

Nya UVILUX Box Putty 1465-00 ger industritillverkare viktiga fördelar. Med det UV-härdande spacklet kan perfekta ytor produceras med en kostnadseffektiv process. Ojämnheter i trä kan repareras tillförlitligt, i huvudsak utan att tidsödande manuellt arbete krävs. Det minskar arbetskostnaderna och utrymmeskraven för produktionslinjen. Processtiden minskar avsevärt av att ugnstorkning inte behövs, vilket medger extremt höga linjehastigheter. UV-tekniken ger omedelbar torkning och därmed möjlighet att fortsätta bearbetningen. Ytkvaliteten i slutet av processen blir mycket bättre och ytorna är släta och enhetliga.

Därför är UVILUX Box Putty 1465-00 den perfekta spackel- och grundfärgslösningen för moderna och kostnadseffektiva processer för tillverkning av lister, karmar och delar till möbler.

Kontakta din lokala Teknos-representant för att få mer information. 

Produktinformation

UVILUX BOX PUTTY 1465-00