Felfria ytor på alla typer av trä

 Vilket är det besta ytbehandlingssystemet att använda? Teknos lokala experter hjälper dig att fatta rätt beslut. Våra rekommendationer för typiska behov ger en utgångspunkt.

Klassiskt vit, trendiga färger som antracit, färgaccenter på byggnaders fasader – täckande färg på fönster och ytterdörrar har en viktig roll på marknaden. Man måste ta hänsyn till många olika aspekter när man väljer ytbehandling.Vilka trätyper måste impregneras? Vilket är det bästa sättet att förhindra färgförändringar? Kan höga temperaturer orsaka problem med mörka färger? Teknos har svaren och de tekniska kunskaperna som hjälper fönster- och dörrtillverkare att välja rätt ytbehandlingssystem..

Impregnering: ja or nej?

Liksom med transparenta ytbehandlingar gäller följande: Skyddsklassen avgör om man ska använda en impregnering. Trä från skyddsklass 3 (det omfattar allt barrträ) ska alltid impregneras. För skyddsklass 1–2 är impregnering en möjlighet, som i vissa fall också är tillrådlig. Till exempel har vitek skyddsklass 2, men är känslig för blånad och bör därför impregneras.

Meranti är ett specialfall. Typerna som används vid fönstertillverkning har betydande variation i skrymdensitet. Därför ligger merantis skyddsklass mellan 2 och 4, beroende på typen och skrymdensiteten. Meranti med sämre skyddsklass än 2 bör alltid impregneras. Viktklassen fungerar som indikator: meranti från 550 kg/m³ och uppåt är i regel motståndskraftigt nog att användas utan impregnering. Vid inköp bör fönstertillverkare därför kontrollera viktklassen i dokumentationen.

Lämplig impregneringsprodukt från Teknos är TEKNOL AQUA 1410-01. Pigmentfri och vattenbaserad impregnering ger effektivt och pålitligt skydd mot blånad och träförstörande svamp samt uppfyller SS-EN 599. Den är lämplig för sköljmålning och doppning, torkar snabbt och missfärgar inte. 

Ljusa toner utan degradation

Färgförändringar uppstår främst till följd av de innehållsmedel som används eller påtagliga skillnader i substratets färg, särskilt när det gäller ljusa färger. Problemet med innehållsmedel gäller främst hårda träsorter. Tanniner och vattenlösligt färginnehåll kan blöda från nästan alla sorters hårda träslag och missfärga täckskiktet. Effekten är särskilt tydligt på exempelvis ek, där garvsyran i träet kan ge en gulaktig missfärgning på ljusare färger. Missfärgning av det här slaget kan även uppstå på många typer av meranti, och därför bör grundfärg som motverkar missfärgning användas på hårda träslag. Produkten förhindrar att vattenlösliga innehållsmedel tränger igenom täckskiktet. ANTISTAIN AQUA 2901 ingår i Teknos sortiment. Specialgrundaren lämpar sig för doppning, sköljmålning och sprutning, och kan även användas som mellanbehandling.

Färgämnen i träet utgör en annan utmaning som kan leda till att träet syns genom ljusa täckskikt. Det kan exempelvis inträffa när man behandlar kvistar (vilket är vanligt i Norden) eller om det finns stora skillnader mellan kärnved och splintved. Färginnehållet kring kärnveden kan ge fula visuella effekter, främst i färgad kärnved som lärk och furu. Träet bör också tätas här. ANTISTAIN AQUA 5200 kvistförseglare för sprutapplicering är den perfekta lösningen.Den binder färgämnen från kvistar och kärnved och minskar missfärgningen av den sista ytbehandlingen.

Anti-stain-medlet kan även användas som mellanbehandling för att fylla porer. En ytbehandling med två skikt av ANTISTAIN AQUA 2901 som ger en skikttjocklek på 200 µm rekommenderas därför för hårda träslag. På normala mjuka träslag som inte kräver porfyllning räcker det att applicera en anti-stain-grundfärg med en skikttjocklek på 175 µm i en enda behandling.

Specialpigment för mörka kulörer

De täckande varianterna av AQUATOP 2600 är utmärkta för att ge ett hållbart täckskikt. Det vattenbaserade toppfärgen är lätt att hantera, extremt väderbeständigt och ger tillförlitligt skydd mot UV-strålning. II princip är alla RAL- och NCS-kulörer och glansgrader från 15 till 60 möjliga. Teknos kulörlabb kan hjälpa till med orderrelaterade kulörlösningar enligt byggspecifikationer och med att utveckla din egen kulörkollektion.

Tänk på att ytor med mörk kulör absorberar UV-strålar i mycket högre grad och kan värmas upp till över 70 grader. Hartsrikt trä, som gran, kan avge ett hartsflöde som skadar färglagret. Därför erbjuder Teknos en version av AQUATOP 2600 med specialpigment som ett alternativ för mörka kulörer. Dessa så kallade ”kalla” pigment reflekterar mer UV-strålar och förhindrar att ytan blir lika varm.

Om man inte vill använda detta alternativ kan man antingen undvika att använda extremt mörka färger på hartsrikt trä, eller välja alternativ med lägre hartsinnehåll (ädelgran i stället för gran). Motsvarande rekommendationer finns i dokumentation från enskilda föreningar och institut, som Rosenheimers fönstertabell i Tyskland.

Täckande ytbehandling på barrträ (system med tre skikt)

  • Impregnering TEKNOL AQUA 1410 -01
  • Grundfärg ANTISTAIN AQUA 2901
  • Täckskikt AQUATOP 2600 

Täckande ytbehandlingar av lövträ och visst barrträ som furu och lärk (system med fyra skikt)

  • Impregnering TEKNOL AQUA 1410 -01 (absolut nödvändigt från skyddsklass 3)
  • Grundfärg ANTISTAIN AQUA 2901
  • Mellanbehandling ANTISTAIN AQUA 2901
  • Täckskikt AQUATOP 2600

Färgen kan lätt förändras hos ljusa toner. Lövträ bör grundmålas med ANTISTAIN AQUA 2901 för att försegla träet. Vid barrträ med kvistar eller distinkt kärnved förhindrar ANTISTAIN AQUA 5200 missfärgning av täckskiktet.