VISA MASTER

Husfärg

  • Vattenburen

Högfyllande, vattenburen, alkydförstärkt ommålningsfärg för utomhusbruk med akrylat/alkyd bindemedel av högsta kvalitet (hybridfärg). Utmärkt vidhäftning samt bra täck- och fyllförmåga. Glans: blank.

Avsedd för ommålning av träfasader, takutsprång, vindskivor och fönsterfoder. För stockytor rekommenderar vi WOODEX AQUA CLASSIC lasyr. OBS! För ytor som tidigare behandlats med slamfärg rekommenderar vi förnyad behandling med slamfärg.

Förbehandling av yta

NY TRÄYTA: Behandla ytan så snart som möjligt. Åtminstone impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp. Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts, damm och mögel. Vid behov används RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Stryk på ett skikt färglös grundolja ur WOODEX-serien. Låt torka ett dygn. För bästa resultat, grundmåla träytor med NORDICA PRIMER grundfärg och låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken. Tvätta metalldelarna med TEKNOSOLV 1621 (lacknafta) och grundmåla dem med FERREX AQUA. TIDIGARE MÅLAD ELLER GAMMAL TRÄYTA: Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, smuts och damm. Avlägsna helt sådana färgskikt som är i dåligt skick. Observera, att gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Det gamla färgskiktet avlägsnas i första hand med skrapa eller stålborste, samt eventuellt genom att värma ytan med en infarödvärmare avsedd för detta ändamål. I andra hand kan man använda färgborttagningsmedel eller blästring. Tvätta ytorna med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt och skölj väl. Gamla, obehandlade träytor kan före grundmålningen behandlas med färglös grundolja ur WOODEX-serien, se 'Nytt trä'. För bästa resultat, grunda ytor där underlaget blottats med NORDICA PRIMER grundfärg. Låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken. Stålborsta rostiga metalldelar. Tvätta alla metalldelar med TEKNOSOLV 1621 (lacknafta) och grundmåla dem med FERREX AQUA.

Applicering

Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulörskillnader. Blanda om färgen väl och applicera i 1-2 skikt med pensel, målningsborste eller spruta. Efter sprutapplicering ska ytan penselstrykas för att försäkra vidhäftningen.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrvikt. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Undvik att måla i direkt solsken.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/e): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Glans Blank
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,2 g/ml
Torktid - hanterbar efter 1 timme
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Väderbeständighet Ytterst god.
Emballage Basfärger 1, 3 och 5: 0,9 L, 2,7 L, 9 L.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat Nyckelflaggan (Finland)