VISA MASTER

  • Vanntynnet

Sikkerhetsdatablad

Glans Blank
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,2 g/ml
Godkjennelser og sertifikater «Finnish Key Flag». Den gis til produkter som er helt og holdent utviklet og produsert i Finland.