TIMANTTI 20

Halvmatt specialakrylat

  • Vattenburen

Vattenburen akrylatfärg för innerväggar och -tak. Mögelavvisande. Färgproduktgrupper 314 och 315 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 4 (FI), halvmatt. Ingår som täckfärg i ett våtrumssystem tillsammans med TIMANTTI W fuktspärr. Systemet är godkänt av MVK, Måleribranschens Våtrumskontroll (SE).

Speciellt lämplig för målning av innerväggar och -tak som bör tåla tvätt och slitage, både i torra och fuktiga utrymmen, t.ex. i kök, badrum, tamburer, trappuppgångar, daghem, skolor, sjukhus, livsmedelsfabriker och övriga motsvarande utrymmen. TIMANTTI 20 kan målas på grundat underlag av betong, puts, spackel, tegel, och på byggnadsskivor enligt specifikationerna. Dessutom kan gamla alkyd- och dispersionsfärgsytor övermålas med TIMANTTI 20.

Förbehandling av yta

Ytorna rengörs från smuts och damm. Tidigare målade smutsiga ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.

Applicering

I FUKTIGA UTRYMMEN grundas ytor av betong, puts, spackel, tegel och inredningsskivor med TIMANTTI W fuktspärr enligt instruktionerna. I TORRA UTRYMMEN grundmålas ovannämnda ytor med TIMANTTI 3 grundfärg. Stålytor grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg. Galvaniserade ytor grundmålas med TIMANTTI 3 grundfärg. Färgen omblandas väl före användningen. Färgen kan förtunnas vid behov med vatten men då kan färgens täckförmåga försvagas. Färgen appliceras med rulle, spruta eller pensel. Rekommenderat munstycke för högtryckssprutan är 0,017 - 0,021''.

Appliceringsförhållanden

Se även TEKNOS Utförandeanvisning för våtrum. Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Vid låg relativ luftfuktighet och/eller vid temperatur över +21°C torkar färgen snabbare. Luftens befuktning och/eller temperaturens nedsänkning i arbetsutrymmet gör appliceringen lättare. Ventilering efter appliceringen förkortar färgens torktid.

Underhåll

Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden, och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Färgytan kan rengöras genom att torka av med neutral (pH 6 - 8) tvättlösning. På mycket smutsiga ytor kan också svagt alkalisk (pH 8 - 10) tvättlösning användas. Tvättlösning och smuts avlägsnas genom att torka av och/eller skölja ytan med rent vatten. Som arbetsredskap används städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbning måste undvikas. Tvättmedelsproducentens förtunnings- och andra bruksanvisningar ska följas vid användningen.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 38 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Glans Halvmatt
Brytsystem Teknomix
Teoretiskt spridningsområde 8 m²/l. Praktisk färgåtgång påverkas av underlagets kvalitet samt den valda appliceringsmetoden.
Densitet ca. 13 g/ml
Torktid - hanterbar efter 1 h
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och RENSA BRUSH penseltvätt.
Tvättbarhet och nötningsbeständighet Färgytan har ytterst god hållbarhet mot nötning. Färgytan tål upprepad tvättning. Härdigheten mot våtnötning motsvarar klass 1 enligt EN 13300 (ISO 11998).
Emballage Basfärger 1 och 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L. Målarvit T1724 (T1327): 18 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK) (Sverige),Nyckelflaggan (Finland)