TIMANTTI 20

Półmatowa specjalna farba akrylowa

  • Produkt wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalna, akrylowa farba lateksowa przeznaczona do malowania ścian wewnątrz pomieszczeń. Jest łatwa do nakładania i tworzy półmatową powłokę łatwą do utrzymania w czystości. Odporna na pleśń. Farba wraz z TIMANTTI W izolator wilgoci zawarta jest w systemie powłok do pomieszczeń mokrych, zatwierdzonym przez Szwedzki Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK).

Szczególnie zalecana do malowania ścian i sufitów w suchych i wilgotnych warunkach gdzie niezbędna jest dobra zmywalność oraz odporność na ścieranie, np. w kuchniach, łazienkach holach, klatkach schodowych. Ściany i sufity w domach, biurach, pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach szkolnych i szpitalnych (z wyłączeniem sal operacyjnych i laboratoriów), żłobkach i przedszkolach. TIMANTTI 20 można nakładać na powierzchnie betonowe, tynkowe, ceglane, szpachlowane, płyty gipsowo-kartonowe. Nadaje się także do odnawiania starych powłok alkidowych i dyspersyjnych.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Karty koloru produktów

Przygotowanie powierzchni

Oczyścić nowe podłoża z brudu i kurzu. Uprzednio malowane powierzchnie zmyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie przez piaskowanie i usunąć kurz. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachlówki z serii SILORA. Suchą szpachlówkę zeszlifować i usunąć pozostałości.

Nakładanie

POWIERZCHNIE WILGOTNE: beton, tynk, szpachlę, cegłę, płytę pilśniową i karton gruntować za pomocą izolatora wilgoci TIMANTTI W. POWIERZCHNIE SUCHE: zagruntować podkładem TIMANTTI 3. Powierzchnie stalowe zagruntować farbą antykorozyjną FERREX AQUA. Powierzchnie ocynkowane pokryć podkładem TIMANTTI 3. Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Farba może być rozcieńczana wodą , gdy zachodzi taka konieczność. Należy pamiętać, że rozcieńczenie może pogorszyć zdolność krycia farby. Nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskowo. Zalecana średnica dyszy natrysku bezpowietrznego: 0.017 – 0.021”.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +10°C. Wilgotność względna powietrza podczas nakładania wałkiem powinna wynosić poniżej 80%. Czas schnięcia powłoki jest krótszy gdy wilgotność powietrza jest niższa , i/lub temperatura powietrza jest powyżej 21 °C. Aplikacja będzie łatwiejsze, jeśli powietrze jest nawilżane i / lub temperatura powietrza obniża się w pomieszczeniu pracy. Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

Konserwacja

Całkowite tworzenie się powłoki trwa 4 tygodnie w normalnych warunkach otoczenia. Po tym czasie zostaje osiągnięta końcowa wytrzymałość i twardość powłoki. Do tego czasu malowana powierzchnia musi być traktowana z ostrożnością. Malowana powierzchnia może być czyszczona za pomocą obojętnego (pH 6 - 8) detergentu. Do powierzchni mocno zabrudzonych może być użyty alkaliczny (pH 8 - 10) detergent. Detergent i zanieczyszczenia są usuwane przez wycieranie i / lub płukanie powierzchni czystą wodą. Do czyszczenia użyj szmatki lub miękkiej gąbki. Unikać grubej szczotki i silnego ścierania. Przestrzegaj instrukcji rozcieńczania i innych wskazówek producenta detergentu.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.
Zawartość substancji stałych abt. 38 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/a): 30 g/l. VOC produktu: max 30 g/l.
Połysk Półmat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 13 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość Po 1 godz.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Umyć sprzęt natychmiast po użyciu ciepłą wodą z detergentem.
Zmywalność i odporność na ścieranie Bardzo dobra odporność powłoki na ścieranie. Malowana powierzchnia może być wielokrotnie zmywana. Szorowanie na mokro – klasa 1 zgodnie z EN 13300 (ISO 11998). Po okresie schnięcia 28 dni w temperaturze (23±2)°C i wilgotności (50±5)%.
Opakowania Baza 1, baza 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L. Off-white T1724 (T1327): 18 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki
Aprobaty i certyfikaty Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK) (Sweden),Klasyfikacja M1