TEKNOSOLV 9500

Förtunning till Futura

  • Förtunning

TEKNOSOLV 9500 är en lösningsmedelsblandning som används för att minska geléaktigheten hos FUTURA-seriens färger och på så sätt få färgernas konsistens lämplig för sprutmålning. Färgproduktgrupp 07 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Applicering

För att förtunna FUTURA-seriens färger till sprutningstjocklek tillsätts 10 - 15 volym-% FUTURA-SPRUTFÖRTUNNING. Färgen förtunnas endast så mycket, att man vid appliceringen åstadkommer en färgfilm som har felfritt utseende och som motsvarar den specificerade skikttjockleken. Jfr färgprodukternas dryghetsvärden.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat Nyckelflaggan (Finland)