TEKNOSOLV 9500

  • Lahusti

TEKNOSOLV 9500 on lahustisegu, mida kasutatakse FUTURA sarja värvide tiksotroopsuse vähendamiseks. Sellega saab kohaldada värvid pihustiga pealekantavaks.

Pealekandmine

FUTURA sarja värvidele pihustamiseks lisatava lahusti kogus on 10-15 mahu%. Värvi vedeldatakse vaid nii palju, kui on vajalik pealekandmiseks soovitud kihipaksusega. Järgige kasutatava värvi kukulunorme.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid Soome Võtmelipp