TEKNOSOLV 1621

Lacknafta

  • Förtunning

TEKNOSOLV 1621 är en luktsvag förtunning för färger och klarlacker som förtunnas med lacknafta eller terpentin, för rengöring av penslar och avfettning av ytor som skall målas. Färgproduktgrupp 07 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

TEKNOSOLV 1621 löser väl upp färger, och därför räcker redan en liten mängd av den till förtunning. Förlänger färgens behandlingstid.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Applicering

Färgen förtunnas endast så mycket, att den kan appliceras till den erfordrade skikttjockleken med det appliceringsredskap som används. Appliceringsredskapen tvättas omedelbart efter användningen innan färgen hinner torka. Vid avfettning breds TEKNOSOLV 1621 ut på ytan som skall tvättas och torkas därefter bort med trasa innan den avdunstar.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.