TEKNOPAINT 1575

Alkydtäckfärg

  • Topcoat

TEKNOPAINT 1575 är en högblank alkydtäckfärg.

Används som fläckstrykningsfärg i alkydsystem för målning av stålkonstruktioner som är exponerade för atmosfärisk korrosion.

Färgen lämpar sig även för målning av träytor samt för reparering av pulverfärgytor.

Vikttorhalt ca. 710 g/l
Glans Högblank
Torktid - hanterbar efter 3 h
Torktid - hanterbar efter 4 h
Förtunning TEKNOSOLV 9507 or TEKNOSOLV 1621
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 9507 eller TEKNOSOLV 1621