TEKNOPAINT 1575

  • Warstwa nawierzchniowa

Karty Charakterystyki

Całkowita masa substancji stałych abt. 710 g/l
Połysk Wysoki połysk