TEKNODUR COMBI 3560-78

High-solid polyuretanfärg

  • Korrosionsskyddande
  • UV beständig
  • Nötningsbeständig
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Direkt på metall

TEKNODUR COMBI 3560-78 är en tvåkomponent high-solid polyuretanfärg baserad på polyaspartic med alifatiskt isocyanatharts som härdare.

Används i ett polyuretansystem avsett för användning utomhus. Färgen är rostskyddspigmenterad och lämpar sig därför för 1-skiktsmålning på metallytor.

Färgen bildar ett skikt som har god beständighet mot mekanisk påfrestning och väder. Färgen härdar snabbt och lämpar sig därför utmärkt för 2K-målningslinjer, där det krävs snabb genomgång av produkterna.

Volymtorrhalt ca. 74 %
Vikttorhalt ca. 1210 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 240 g/l
Pot life 15 min. (+23 °C)
Blandningsförhållande 3:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7227
Glans Blank
Brytsystem Teknotint
Torktid - hanterbar efter 40 min
Torktid - hanterbar efter 50 min
Torktid - genomtorr efter 1 h
Förtunning TEKNOSOLV 9526
Rengöringsförtunning TEKNOCLEAN 6496