TEKNODUR COMBI 3560-78

  • Korrosioonikindel
  • UV-kindel
  • Kulumiskindel
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Otse metallile
Kuivainesisaldus ca 74 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1210 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 240 g/l
Segu kasutusaeg 15 min. (+23 °C)
Segamissuhe 3:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7227
Läige Läikiv
Toonimissüsteem Teknotint