TEKNODUR COMBI 3560-63

High-solid polyuretanfärg

  • Korrosionsskyddande
  • UV beständig
  • 2-komponent
  • Enskiktsfärg

TEKNODUR COMBI 3560-63 är en tvåkomponent high-solid polyuretanfärg baserad på polyaspartic med alifatiskt isocyanatharts som härdare.

Används i ett polyuretansystem avsett för användning utomhus. Färgen är rostskyddspigmenterad och lämpar sig därför för 1-skiktsmålning på metallytor

Färgen bildar ett halvmatt skikt som har god beständighet mot UV-strålning.

Volymtorrhalt ca. 70 %
Vikttorhalt ca. 1160 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 260 g/l
Pot life 45 min (+23 °C)
Blandningsförhållande 3:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7227
Glans Halvmatt
Brytsystem Teknotint
Torktid - hanterbar efter 30 min
Torktid - hanterbar efter 1 h 15 min
Torktid - genomtorr efter 4 h
Förtunning Standardförtunning: TEKNOSOLV 9526
Rengöringsförtunning TEKNOCLEAN 6496