TEKNODUR COMBI 3560-63

  • Korrosioonikindel
  • UV-kindel
  • 2-komponentne
  • Ühekihivärv
Kuivainesisaldus ca 70 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1160 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 260 g/l
Segu kasutusaeg 45 min (+23 °C)
Segamissuhe 3:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7227
Läige Poolmatt
Toonimissüsteem Teknotint