TEKNODUR COMBI 3430-05

Polyuretanfärg

  • Korrosionsskyddande
  • UV beständig
  • Nötningsbeständig
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Direkt på metall

TEKNODUR COMBI 3430-05 är en tvåkomponent rostskyddspigmenterad polyuretanfärg med låg lösningsmedelshalt, och med alifatiskt isocyanatharts som härdare.

Används som s.k. enskiktsfärg. Färgen kan också användas som täckfärg i polyuretansystem. Lämplig för stål-, zink- och aluminiumytor. Färgen kan användas på flera olika underlag samt på flera typer av gamla färgytor som fäster väl vid sitt underlag.

Färgen bildar ett skikt som har god beständighet mot mekanisk påfrestning och väder. När krav på ytterst god glans- och kulörbeständighet finns, rekommenderas det, att objekten lackeras med TEKNODUR 0250 eller 0290 polyuretanklarlack. Versionen TEKNODUR COMBI 3430-09 uppfyller kraven i den svenska standarden SSG 1026-TB. Quality-System Approval (Module D) nummer EUFI29-19001263-MED och EC Type-Examination Certificate (Module B) nummer VTT-C-12041-15-17 enligt Marine Equipment Directive (2014/90/EU).

Volymtorrhalt ca. 61 %
Vikttorhalt ca. 1120 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 350 g/l
Pot life 1 h 30 min (+23 °C)
Blandningsförhållande 6:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7230
Glans Halvblank
Brytsystem Teknomix;Teknotint
Torktid - hanterbar efter 45 min
Torktid - hanterbar efter 5 h
Torktid - genomhärdad efter 7 dagar
Förtunning Standardförtunning: TEKNOSOLV 9504, TEKNOSOLV 9524, TEKNOSOLV 9526, TEKNOSOLV 9521 eller TEKNOSOLV 6220
Rengöringsförtunning TEKNOCLEAN 6496
Godkännanden & Certifikat Marine Equipment Approval (Module D),Marine Equipment Approval (Module B)