TEKNODUR 9204

  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Topcoat
Volymtorrhalt ca. 59 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 390 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 6,5:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7235
Glans Blank