TEKNODUR 9204

  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Pintamaali

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 59 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 390 g/l
Käyttöaika 3 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 6,5:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7235
Kiilto Kiiltävä