TEKNODUR 9204

  • Pokrivni Premaz
  • 2-komponentna
Suha snov cca. 59 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 390 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 6,5:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7235
Sijaj Sijaj