TEKNODUR 0150

  • UV beständig
  • Nötningsbeständig
  • Topcoat
  • 2-komponent
Volymtorrhalt ca. 50 %
Vikttorhalt ca. 840 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 440 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Glans Halvblank
Brytsystem Teknomix,Teknotint