TEKNODUR 0150

  • Pokrivni Premaz
Suha snov cca. 50 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 840 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 440 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 4:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Sijaj
Sistem mešanja Teknomix,Teknotint