TEKNOCRYL AQUA 2781-70

Förbehandling av yta

Applicering

Rör om väl före användningen.

Appliceringsförhållanden

Undvik att applicera i direkt solsken.

Lagring

Lagringsbeständigheten är minst 12 månader i torrt och svalt lager. Förvaras frostfritt. Öppnat kärl bör efter användningen förslutas noga.
Volymtorrhalt ca. 35 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 34 g/l
Glans Blank
praktisk spridning
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Kulörer Övriga kulörer enligt överenskommelse.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.