SILOKSAN BINDER

Silikongrundning

Vattenburet grundningsämne (koncentrat) på polysiloxanbas för grundning av porösa, vattenabsorberande mineraliska ytor före målning med t.ex. SILOKSAN FACADE eller SILOKSAN ANTI-CARB färg. Färgproduktgrupp 111 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

Bostads-, affärs-, industri-, lager- o.dyl. byggnader.

Applicering

SILOKSAN BINDER blandas i vatten. På fasta ytor där man vill förbättra de vattenavvisande egenskaperna, spädes bindern i förhållandet 1 : 14 i volymdelar. Om SILOKSAN BINDER spädes ut i förhållandet 1 : 9, gör grundningen underlaget också fastare. Den färdigblandade lösningen bör användas inom 24 timmar. Späd därför ut endast den mängd du kommer att använda under samma dag. Lösningen stryks på rikligt med borste eller sprutas jämnt med lågtrycksspruta. Övermålning följande dag. Eventuell stänk bör torkas bort från fönster omedelbart, eller så bör fönstren skyddas före grundningen. Skydda också andra känsliga ytor, såsom glas, aluminium, marmor och målade ytor. Vid hantering av underlag som innehåller asbest bör de skyddsanvisningar följas som föreskrivits i statsrådets beslut 1380/94 och i förordningarna 318/2006 och 863/2010 (FI).

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara ren och torr. Temperaturen skall vara över +5°C och luftens relativa fuktighet under 80 %.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 100 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/h): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Densitet ca. 0,96 g/ml
Rengöringsförtunning Vatten
Emballage 1 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.