SILOKSAN BINDER

Silikonipohjuste

Vesiohenteinen, polysiloksaanipohjainen pohjusteaine (tiiviste) huokoisten, vettä imevien kiviainespintojen pohjustuskäsittelyyn ennen pintamaalausta esim. SILOKSAN FACADE tai SILOKSAN ANTI-CARB maalilla. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 111.

Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

Käsittelyohje

SILOKSAN BINDER sekoitetaan veteen. Lujilla alustoilla, joiden vedenhylkivyyttä halutaan parantaa, käytetään laimennussuhdetta 1 : 14 tilavuussuhteina. Jos SILOKSAN BINDER laimennetaan suhteessa 1 : 9 on käyttöliuoksella myös alustaa lujittava vaikutus. Valmiiksi sekoitettu liuos on käyttökelpoista 24 tuntia, joten laimenna kerrallaan vain saman päivän aikana käyttämäsi määrä. Käyttöliuosta levitetään runsaasti harjalla tai ruiskuttamalla tasaisesti matalapaineruiskulla. Päällemaalattavissa seuraavana päivänä. Mahdolliset roiskeet on pyyhittävä välittömästi pois ikkunoista tai ikkunat on suojattava ennen pohjustusta. Suojaa roiskeilta myös muut herkät pinnat, kuten lasi, alumiini, marmori ja maalatut pinnat. Asbestia sisältävien pintojen käsittelyssä on noudatettava valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/94 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.

Käsittelyolosuhteet

Lämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 100 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/h): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.
Tiheys n. 0,96 g/ml
Välineiden pesu Vesi
Pakkauskoot 1 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.