SATU LAUDESUOJA

Skydd för bastulavar

  • Bastuskydd

SATU LAUDESUOJA Skydd för bastulavar är ett färglöst och luktfritt paraffinoljehaltigt skyddsmedel för träytor. Bildar en vatten- och smutsavstötande men genomsläpplig yta. SATU LAUDESUOJA framhäver den ursprungliga kulören hos träytan. Färgproduktgrupp 739 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

Behandling av bastulavar, kökets bordsskivor av trä o. dyl. träytor. Lämpar sig för obehandlad och tidigare oljebehandlad träyta. Kan också användas för tak- och väggpaneler i basturum.

Tekniska datablad

Förbehandling av yta

Nya träytor rengörs från damm och smuts. Tidigare oljade ytor tvättas med RENSA SAUNA bastutvätt och sköljs omsorgsfullt med vatten. Om träytan har tidigare lackats eller behandlats med bastuskydd, måste ytan slipas trären.

Applicering

Produkten omblandas väl före användningen. SATU LAUDESUOJA appliceras med pensel, svamp eller ren tygbit. Applicera på ren och torr träyta 1–3 gånger beroende på ytans absorption. Överflödig olja torkas av 30 minuter efter appliceringen.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och produktens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och produktens torktid påskyndar torkningen.

Underhåll

Ytan kan rengöras genom att torka av med neutral (pH 6 - 8) tvättlösning. Tvättlösning och smuts avlägsnas genom att torka av och/eller skölja ytan med rent vatten. Som arbetsredskap används städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbning måste undvikas. Tvättmedelsproducentens förtunnings- och andra bruksanvisningar ska följas vid användningen.

Lagring

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar. FÖRVARAS FROSTFRITT.

Ibrukstagande

Bastun måste förvärmas och ventileras innan den tas i bruk.
Volymtorrhalt ca. 100 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.
Densitet ca. 1 g/ml
Torktid - hanterbar efter 1 timme
Torktid - användningsbar följande dag
Rengöringsförtunning Redskapen rengörs omedelbart efter bruk med varmt vatten och tvättmedel.
Emballage 0,25 L, 1 L
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering