SATU LAUDESUOJA

Tørrstoff ca. 100 % by volume
Densitet abt. 1 g/ml
Godkjennelser og sertifikater M1 classification