RENSA SAUNA

Bastutvätt

RENSA SAUNA rengör och fräschar upp skonsamt men effektivt bastu samt andra tvättrum. Färgproduktgrupp 016 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

RENSA SAUNA kan användas på alla tvättrummens strukturytor: trä, glaserade och oglaserade keramiska plattor, rappning osv. samt gamla färgytor. RENSA SAUNA är en biologiskt nedbrytbar produkt. Produkten uppfyller krav av OECD och Europarlamentets detergentförordning för biologisk nedbrytning (OECD 301B, EY 648 / 2004).

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Applicering

Vät ytor som ska tvättas med vatten innan applicering tvättlösningen. Detta hindrar tvättmedlet dels att absorberas för mycket och dels att torka för snabbt. Applicera tvättmedlet på ytan som ska tvättas t.ex. med borste, svamp eller lågtrycksspruta (s.k. trädgårdsspruta). Låt verka ca. 10 minuter. För att öka rengöringens effekt kan ytan borstas. Tvättmedlet får inte lämnas att torka på ytan - vid behov kan ytan våtas igen med tvättlösningen. Skölj ytan noggrant med rent vatten.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Särskilda försiktighetsåtgärder

RENSA SAUNA är en effektiv men användarvänlig och biologiskt nedbrytbar produkt. Vid användning av tvättmedlet måste ändå iakttas rimlig försiktighet. Undvik onödig hudkontakt och inandning av sprutdamm. Skydda ögonen mot stänk. Mer information från produktens säkerhetsdatablad. Tvättmedlet skadar inte ytor som tvättas, men undvik onödiga stänk. För delikata material, t.ex. textilytor, måste tillräcklig skydd säkras och produktens effekter testas på en liten dold yta.
pH 11
Spädningsförhållande För vanlig underhållsrengöring av bastu: 1 : 10 (1 liter tvättmedel till 10 liter vatten). För förbehandling innan behandling med bastuskydd eller bastuvax: 1 : 5.
Förtunning Vatten.
Emballage 1 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat OECD 301B, EG 648 / 2004