RENSA ROOF

Taktvätt

RENSA ROOF är ett mycket effektivt tvättmedel för rengöring av takpannor av betongtegel samt för förbehandling av målade, mycket smutsiga plåttak. Färgproduktgrupp 014 och 015 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

RENSA ROOF är ett förbehandlingsmedel för underhållsmålning, som avlägsnar mycket effektivt både smuts och alg- och lavvätlighet. Det är avsett för rengöring av tidigare målade, smutsiga plåttak före underhållsmålning med plåttaksfärg. RENSA ROOF lämpar sig också för rengöring av gamla takpannor av betongtegel före målning med takpannefärg. RENSA ROOF är en biologiskt nedbrytbar produkt. Produkten uppfyller krav av OECD och Europarlamentets detergentförordning för biologisk nedbrytning (OECD 301B, EY 648 / 2004).

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Applicering

Taket rengörs från lös smuts, mossa och växtlighet genom borstning och/eller med högtryckstvätt. Vät tegelyta med vatten innan tvättlösningen appliceras. Detta hindrar tvättmedlet dels att absorberas för mycket och dels att torka för snabbt. Applicera tvättmedlet på ytan som ska tvättas t.ex. med borste eller lågtrycksspruta (s.k. trädgårdsspruta). Låt verka ca. 20 minuter. För att öka rengöringens effekt kan ytan borstas. OBS! Tvättmedlet får inte lämnas att torka på ytan - vid behov kan ytan vätas igen med tvättlösningen. Skölj ytan noggrant med rikligt rent vatten och högtryckstvätt.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Särskilda försiktighetsåtgärder

RENSA ROOF är en effektiv produkt. Vid användning av tvättmedlet måste därför iakttas rimlig försiktighet. Undvik hudkontakt och inandning av sprutdamm. Skydda ögonen mot stänk. Mer information från produktens säkerhetsdatablad. Tvättmedlet kan skada växtlighet, undvik onödiga stänk. Känsliga växterna kan skyddas eller vätas med vatten före behandlingen. Tvättmedlet skadar inte ytor som tvättas, men undvik onödiga stänk. För delikata material, t.ex. textilytor, måste tillräcklig skydd säkras och produktens effekter testas på en liten dold yta. Tvättmedlet kan mattera och blekna ytor - undvik onödiga stänk.
pH 10
Spädningsförhållande För rengöring och förbehandling av yta som ska målas: 1 : 3 (1 liter tvättmedel till 3 liter vatten).
Förtunning Vatten.
Emballage 1 L, 5 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat OECD 301B, EG 648 / 2004