RENSA ROOF

Kattopesu

RENSA ROOF on erittäin tehokas pesuaine tiilikattojen ja pahoin likaantuneiden aiemmin maalattujen peltikattojen esikäsittelyyn. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 014 ja 015.

RENSA ROOF on huoltomaalauksen esikäsittelyaine, joka poistaa erittäin tehokkaasti sekä lian että levä- ja jäkäläkasvuston. RENSA ROOF on tarkoitettu aikaisemmin maalattujen, likaantuneiden peltikattojen pesuun ennen huoltomaalausta peltikattomaalilla. RENSA ROOF soveltuu erinomaisesti myös vanhojen tiilikattojen pesuun ennen maalausta tiilikattomaalilla. RENSA ROOF on biologisesti hajoava tuote. Se täyttää OECD:n määrittelemät vaatimukset sekä EU-pesuaineasetuksen vaatimukset biohajoavuudelle (OECD 301B, EY 648 / 2004).

Käyttöturvallisuustiedote

Pinnan esikäsittely

Katto puhdistetaan irtoliasta, sammaleesta ja muista kasvustoista harjaamalla ja/tai painepesurilla. Tiilipinta kastellaan vedellä ennen pesuaineen levitystä. Tämä estää pesuaineen liiallisen imeytymisen ja liian nopean kuivumisen.

Käsittelyohje

RENSA ROOF laimennetaan vedellä käyttötarkoituksen mukaisesti: Maalattavan pinnan pesu ja esikäsittely: 1 : 3 (1 litra pesuainetta 3 litraan vettä). Pesuaine levitetään pestävälle pinnalle esim. harjalla tai matalapaineruiskulla (ns. puutarharuiskulla). Annetaan vaikuttaa n. 20 minuuttia. Pesutehoa lisätään harjaamalla voimakkaasti. HUOM! Pesuaine ei saa kuivua pestävään pintaan – tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuoksella. Pinta huuhdellaan huolellisesti runsaalla puhtaalla vedellä käyttäen painepesuria.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Levitysmenetelmät

RENSA ROOF laimennetaan vedellä käyttötarkoituksen mukaisesti: Maalattavan pinnan pesu ja esikäsittely: 1 : 3 (1 litra pesuainetta 3 litraan vettä).
pH 10
Käytännön riittoisuus N. 35 m² / 1 l laimentamatonta pesuainetta. Laimennus: Maalattavan pinnan pesu ja esikäsittely: 1 : 3 (1 litra pesuainetta 3 litraan vettä). Riittoisuuteen vaikuttavat huomattavasti pinnan imevyys, likaisuus, ilman kosteus ym. tekijät.
Pakkauskoot 1 l, 5 l, 10 l. Saatavuus vaihtelee maittain.
Varoitusmerkintä RENSA ROOF on tehokas tuote, jonka käytössä tulee noudattaa kohtuullista varovaisuutta. Ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittämistä tulee välttää. Silmät tulee suojata roiskeilta. Lisätietoa tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta: www.teknos.com. Pesuaine saattaa vahingoittaa pihakasvillisuutta ja tarpeettomia roiskeita tulee välttää. Herkimmät kasvit voidaan suojata tai kastella vedellä ennen pesuaineen käyttöä. Pesuaine saattaa himmentää tai vaalentaa pintoja - tarpeettomia roiskeita tulee välttää. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
Hyväksynnät & sertifikaatit OECD 301B, EY 648 / 2004