RANCH EXKLUSIV

Tak och väggfärg

  • Vattenburen
  • Färg

Halvblank, vattenspädbar akrylatfärg.

För inomhusmålning på trä, puts, betong, förzinkade eller aluminiumplåtytor m.m. RANCH EXKLUSIVs speciella bindemedelssammansättning ger färgen en god alkaliebeständighet och en hård men ändå elastisk färgyta. Färgen har bra smutsavvisande egenskaper och tål högtryckstvätt, vilket gör den lämplig till målning av tak- och väggytor i djurstallar, mjölkrum, lager och industrilokaler.

Förbehandling av yta

Eventuella mögelangripna ytor tvättas med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt.

Applicering

Omålat trä och träfiberskivor bör alltid grundas med FUTURA AQUA 3, annars föreligger risk för genomslag och missfärgning. Färdigmåla sedan med RANCH EXKLUSIV. Äldre, omålade ytor skall före målning rengöras lämpligast genom högtryckstvättning med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Nya, obehandlade puts- och betongytor grundas med TEKNOSPRO BINDER PLUS och målas sedan med RANCH EXKLUSIV. Nya betongytor bör inte målas förrän efter 1-2 månader. Tidigare kalk- eller limfärgsmålade ytor skall högtryckstvättas rena från gammal färg samt grundas med FUTURA AQUA 3 före färdigmålning med RANCH EXKLUSIV. Appliceras RANCH EXKLUSIV direkt på gammal, dåligt bunden färg kan flagning uppstå. Förzinkade ytor behandlas med RENSA STEEL, sköljs noga med varmt vatten och grundas sedan med FERREX AQUA. Färdigmåla med RANCH EXKLUSIV. Sprutmålas förzinkad plåt med RANCH EKLUSIV utan grundning uppstår "fotografering", dvs. förzinkningsstrukturen återspeglas i färgytan. Vid tunn sprutning utan primer kan även små kratrar uppträda i färgytan på vissa förzinkade ytor (elförzinkade ytor). Sprutning 2 ggr minimerar dessa defekter. Applicering med pensel, rulle eller högtrycksspruta. Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,015 - 0,018".

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas skall vara ren och torr. Under tiden för applicering och torkning skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 35 %
Glans Halvblank
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,2 g/ml
Torktid - hanterbar efter 1 timme
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Tvättbarhet och nötningsbeständighet Härdigheten mot våtnötning motsvarar klass 1 enligt EN 13300.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat Nyckelflaggan (Finland)