RANCH EXKLUSIV

  • Vanntynnet
  • Maling

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 35 % by volume
Glans Halvblank
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,2 g/ml
Godkjennelser og sertifikater «Finnish Key Flag». Den gis til produkter som er helt og holdent utviklet og produsert i Finland.