OPAL 10

Matt parkettlack

  • Lack

Vattenburen, tvåkomponent polyuretanparkettlack. Färgproduktgrupper 642 och 643 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glansgrupp 5 (FI), matt.

OPAL 10 lämpar sig för roller- och penselapplicering på parkett- och trägolv. Lämplig för golv som kräver god beständighet mot slitage, t.ex. i idrottshallar och offentliga lokaler. Uppfyller kraven på friktionsmotstånd för sportgolv i enlighet med standarderna DIN 18032-2 och EN 14904. Ej lämpligt för lackning av diamantfuru och kemiskt behandlat trä, t.ex. rökt ek.

Förbehandling av yta

Träytan ska vara torr, väl slipad och rengjord från damm och andra föroreningar.

Applicering

Obehandlade och renslipade ytor: Fyll springor med GAP Parkettkitt. Förbehandla ytan med Teknos grundlack enligt anvisningarna. Mellanslipa vid behov med sandpapper eller slipnät korn 150 efter den första strykningen med grundlack. Blanda OPAL härdare och OPAL parkettlack. Häll härdaren i lackdunken. Skaka om lackdunken kraftigt i minst 30 sekunder. Låt lacken avlufta i 5–10 minuter. Avsluta med 2–3 strykningar OPAL parkettlack med lackroller eller färgpensel längs med träets ådring. Stäng inte dunken efter att härdaren är tillsatt! (Reaktionen mellan härdare och lack producerar små mängder gas (koldioxid).) Industrilackad parkett eller lackade golv (underhållslackning): Rengör golvet noggrant. Mellanslipa varsamt med sandpapper korn 100–150. Avlägsna slipdammet med dammsugare och torka av ytan med en ren, fuktig trasa. Applicera en strykning OPAL parkettlack med en rostfri stålspackel och sedan 1–2 strykningar med lackroller eller pensel. OBS! Om golvet har vaxats tidigare, kontrollera med tillverkaren att vaxet och underhållslacken är kompatibla med varandra. Om golvet har behandlats tidigare med olja-, uretan- eller alkydbaserad lack måste golvet slipas till trärent före lackning. Om den andra strykningen inte appliceras inom 48 timmar efter den första strykningen, mellanslipa golvet försiktigt. Säkerställ att det föregående lackskiktet är helt torrt före applicering av ett nytt skikt. Skaka om lacken väl före användning. OBS! Vissa gummityper som används i mattor och antiglidmaterial kan innehålla mjukgörare som kan orsaka permanenta skador på det skyddande skiktets yta och färg.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Träets fukthalt bör vara 7 ± 2 vikt-%. Luftens, ytans och lackens temperatur skall vara +18 - 24 °C och den relativa luftfuktigheten 40 - 60 % under tiden för applicering och torkning.

Underhåll

Den lackerade ytan uppnår sin slutliga hårdhet och tvättbarhet inom 2 veckor. Hård hantering och rengöring bör undvikas under denna tid. Nedsmutsade ytor kan rengöras med en fuktig städtrasa eller mopp. Använd neutralt tvättmedel. Svagt alkaliskt universalrengöringsmedel kan senare användas på svårt nedsmutsade ytor.

Lagring

Lagringsbeständighet: I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, ett år. FÖRVARAS FROSTFRITT.
Volymtorrhalt ca. 27 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/j): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 9:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: OPAL PARQUET LACQUER HARDENER
Glans Matt
Densitet ca. 1 g/ml
praktisk spridning En strykning med lackroller eller pensel: 8 - 10 m²/l. En strykning med stålspackel (underhållslackning): 25 m²/l.
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.
Kulörer Klar.
Emballage Färglös lack (plastdel): 4,5 l. Härdare: 0,5 l.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Nyckelflaggan (Finland)