OPAL 10

Matowy lakier do parkietu

  • Lakier

Wodorozcieńczalny, dwuskładnikowy lakier poliuretanowy do parkietu.

OPAL 10 nadaje się do malowania wałkiem lub pędzlem parkietów i drewnianych podłóg. Zaprojektowany na podłogi, gdzie wymagana jest odporność na intensywne użytkowanie na przykład: hale sportowe i pomieszczenia publiczne. Spełnia wymagania norm dotyczących nawierzchni do uprawiania sportów, w zakresie wymagań dotyczących tarcia: DIN 18032-2 i EN 14904. Nie nadaje się do lakierowania drewna sosny gęstokwiatowej i drewna poddanego obróbce chemicznej np. wędzonego dębu.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia drewniana musi być sucha, dobrze zeszlifowana i oczyszczona z pyłu powstałego przy szlifowaniu oraz innych zanieczyszczeń.

Nakładanie

Powierzchnie nieimpregnowane i zeszlifowane do czysta: Wypełnić szczeliny masą szpachlową do parkietów GAP. Zagruntować drewnianą powierzchnię lakierem gruntującym Teknos zgodnie z instrukcją stosowania. Jeżeli to konieczne przeszlifować pierwszą warstwę gruntująca, międzywarstwowo papierem ściernym lub siatką ścierną o granulacji 150. Zmieszać ze sobą oba składniki: OPAL lakier do parkietów i OPAL utwardzacz, wlewając utwardzacz do naczynia z pierwszym składnikiem. Energicznie wytrząsać naczynie przez około 30 sekund. Odstawić lakier w celu odpowietrzenia na okres 5 do 10 minut. Wykończyć powierzchnię nakładając od 2 do 3 warstw lakieru do parkietów OPAL, przy użyciu wałka lub pędzla do lakierów, malując wzdłuż włókien drewna. Nie zamykać pojemnika po dodaniu utwardzacza!. (W reakcji pomiędzy utwardzaczem i lakierem powstają niewielkie ilości gazu (dwutlenku węgla)). Fabrycznie lakierowane parkiety i lakierowane podłogi drewniane (lakierowanie konserwacyjne). Drewnianą podłogę należy dokładnie wyczyścić. Dokładnie przeszlifować międzywarstwowo używając papieru ściernego o granulacji 100-150. Usunąć powstały w trakcie szlifowania pył używając w tym celu odkurzacza, zmyć czystą, wilgotną ściereczką. Nałożyć jedną warstwę lakieru do parkietów OPAL packą stalową ze stali nierdzewnej a kolejne 1 -2 warstw przy pomocy wałka lub pędzla do lakierów. UWAGA! Jeżeli podłoga była pielęgnowana woskiem należy wcześniej upewnić się u producenta czy zasadnym jest użycie lakieru do konserwacji, ze względu na jego kompatybilność. Jeżeli podłoga poddana była wcześniej olejowaniu lub lakierowaniu wyrobami uretanowymi lub alkidowymi, przed kolejnym lakierowaniem, należy ją wcześniej wyszlifować do surowego drewna, Jeżeli kolejna powłoka nie zostanie nałożona w ciągu 48 godzin od aplikacji pierwszej warstwy, podłogę należy lekko przeszlifować. Upewnić się, że wszystkie warstwy są całkowicie suche przed nałożeniem kolejnych. Lakier przed użyciem należy zawsze wymieszać. Niektóre rodzaje gumowego poszycia dywanów i elementy anty-poślizgowe mogą zawierać plastyfikatory, które mogą przyczyniać się do trwałego uszkodzenia powierzchni lub powodować przebarwienia olejowanych lub lakierowanych powłok.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha. Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić 7± 2 % wagowo. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i podkładu powinna wynosić 18 – 24°C a wilgotność względna powietrza powinna być na poziomie 40 – 60 % zarówno w trakcie aplikacji jak i podczas schnięcia.

Konserwacja

Ostateczną twardość lakierowana powierzchnia osiąga po upływie 2 tygodni. W tym czasie należy unikać szorowania i zmywania. Zaplamione powierzchnie można oczyścić wilgotną szmatką lub mopem. Należy używać neutralnych detergentów. Bardzo zabrudzone powierzchnie można później czyścić z użyciem lekko zasadowych, uniwersalnych środków czyszczących.
Zawartość substancji stałych abt. 27 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) LZO wartości graniczne (kat A/j): 140 g/l. LZO produktu: max. 140 g/l.
Czas przydatności do stosowania 6 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 9:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: OPAL PARQUET LACQUER HARDENER
Połysk Mat
Gęstość abt. 1 g/ml
Zużycie praktyczne Jedna warstwa nakładana wałkiem do pędzlem do lakierów ok. 8 - 10 m²/l. Jedna warstwa stalową pacą (lakierowanie konserwacyjne) ok. 25 m²/l.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Ciepła woda i RENSA BRUSH środek myjący do pędzli. Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu.
Kolory Bezbarwny.
Opakowania Lakier (baza): 4,5 l. Utwardzacz: 0,5 l.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.