INFRALIT SI 8009-05

  • Korrosionsskyddande
  • Värmebeständighet
  • Pulverfärg
Glans Matt
Sprutning CORONA
Härdtid 30 min/200°C (metall temperatur)